Over Claudia Reichart

Ik ben Claudia Reichart en ik ben ontzettend blij dat ik als nummer 2 op de kieslijst van Forum voor Rechts mag staan. Ik ben jarenlang een fervent sporter en danser geweest. Ik heb in Amsterdam op Het Conservatorium en de dansacademie van Lucia Marthas gezeten.

Op het gebied van stijldansen heb ik ook diverse internationale prijzen gewonnen waar ik erg trots op ben. Ik heb hier ontzettend van genoten en plezier aan beleefd maar de tijd is gekomen om mij op andere interesses te gaan richten.

Ik ben moeder van een prachtige jonge dochter. Moeder worden verandert je kijk op het leven en je prioriteiten. Mijn liefde voor sporten en mijn connectie met autistische kinderen heeft mij doen besluiten om een opleiding in deze richting te gaan volgen. Na de afronding van de opleiding wil ik mij gaan toeleggen op het helpen van autistische kinderen door middel van sport.

Liefdadigheidswerk voor de minima in Almelo is mij door mijn ouders met de paplepel ingegoten. Mijn ouders hebben de Stichting Welzijn ouderen en kind opgericht die zich al vele jaren fanatiek inzet om economisch zwakkeren in Almelo te helpen.

Als jong meisje geloofde ik eerst mijn ouders niet dat mensen in Almelo in zo’n vreselijke armoede leven. Mijn moeder nam mij toen mee op pad bij haar goede werk en ik ben toen ontzettend van slag geweest van wat ik allemaal zag en hoorde. Het dringt pas goed tot je door hoe financieel zwaar mensen het kunnen hebben als je de gezinnen die het treft zelf spreekt en het met eigen ogen aanschouwt en beluisterd.

Door het werk bij Stichting Welzijn ouderen en kind verneem ik veel dingen die beter geregeld zouden kunnen worden of waar de gemeente Almelo een faciliterende rol zou kunnen spelen. Het zou de gemeente Almelo bijvoorbeeld sieren eens daadwerkelijk aan tafel te gaan met de vrijwilligers van stichtingen. Om bij de vrijwilligers op te halen waar de behoeften liggen van gezinnen die moeten leven van een minimum inkomen. Het is soms zo simpel denk ik dan.

Het Noaberschap zit diep geworteld in de genen van vele Almeloers. Almelo heeft veel armoede maar er zijn ook heel veel inwoners die zich deze armoede aantrekken en via allerlei stichtingen mensen helpen die het financieel heel zwaar hebben. Dat is ontzettend mooi maar de gemeente Almelo op haar beurt meer voor al deze stichtingen kunnen betekenen. De kennis en ervaringen die ik op dit gebied heb opgedaan wil ik ook inbrengen in de Almelose gemeenteraad.

Het zorgen voor onze economisch zwakkeren is een taak van de gemeente Almelo samen met inwoners. Ik krijg nu nog te vaak het gevoel dat de gemeente Almelo dit van hun kant laat afweten en ik heb dit soort geluiden ook vernomen van mensen die zich inzetten bij vergelijkbare stichtingen in Almelo.

Ook constateer ik dat veel dingen kunnen worden verbeterd. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het beter er op toezien dat mensen met een schuld ook kunnen meedoen in de coöperatieve zorgverzekering van de gemeente Almelo. De eenzaamheid is Almelo is ook schrijnend groot.

Tot slot is het maatschappelijk onaanvaardbaar dat makelaars en projectontwikkelaars massaal huizen opkopen die in Almelo te koop staan. Die huizen zijn bestemd voor Almelose gezinnen en starters. Er rust een taak op de gemeente Almelo om dit, voor zover wettelijk mogelijk, te voorkomen en een duidelijk signaal aan Den Haag af geven dat dit wettelijk moet worden aangepakt.

U kunt mij ook volgen op mijn Facebook pagina.