Afval op de markt

Stelling 16:
De gemeente moet het verwerken van afval aan de markt overlaten en dus haar aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf (Twence) verkopen

De gemeente Almelo is op dit moment verwikkeld in een felle juridisch strijd met Twence. De gemeente Almelo heeft aandelen in het afvalwerkingsbedrijf Twence. De gemeente Almelo wil de aandelen verkopen met o.a. de gedachte dan heeft Almelo een flinke zak met duiten.

Maar er is nu tussen Twence en de gemeente Almelo een fiks geschil over hoeveel duiten er betaald moet worden voor de aandelen. Forum voor Rechts vindt dat er eerst duidelijkheid moet zijn over hoeveel harde cash de gemeente Almelo gaat ontvangen. Forum voor Rechts neigt momenteel tegen verkoop te zijn. Toen er destijds werd besloten om de aandelen te verkopen had de gemeente Almelo haar huishoudboekje niet op orde. Het is logisch dat als er te weinig geld in de pot zit, je gaat zoeken naar een oplossing over hoe je de pot met geld kunt vullen. Bezittingen verkopen is dan een mogelijke oplossing. Nu ziet het financiële plaatje van de gemeente Almelo er een stuk beter uit.

Is het dan nog verstandig om de aandelen in Twence te verkopen vraagt Forum voor Rechts zich af. Forum voor Rechts denkt dan aan het spreekwoord: “Geef een man een vis en hij heeft een dag eten. Leer hem vissen en hij heeft elke dag eten.” Kortom is het wel verstandig om de kip met de gouden eieren te verkopen?

Daar komt bij dat Twence zich ook richt op duurzame energie

“Onze fossiele grondstoffen raken op en zijn ook niet duurzaam. Dat noodzaakt de ontwikkeling van alternatieven voor gas, olie en grijze elektriciteit. Twence levert hieraan een bijdrage door duurzame energie op te wekken, denk aan elektriciteit, biogas, warm water en stoom. Deze groene energie brengen we verder de regio in: via het elektriciteitsnet, stoomleidingen of het regionaal warmtenet.”
Bron: https://www.twence.nl/innovaties/duurzame-energie.

De energie prijzen rijzen momenteel de pan uit en de gebruikelijke energiebronnen worden steeds schaarser. Forum voor Rechts vraagt zich daarom af of het niet beter is dat gemeente Almelo aandeelhouder blijft van een bedrijf dat zelf energie opwekt. Drie andere Twentse gemeenten hebben besloten om de opbrengsten van energielevering terug te laten vloeien naar de eigen inwoners.

“Drie gemeenten in Noordoost-Twente beginnen een eigen energiebedrijf. Doel: de opbrengsten van de opwekking van groene energie voor de eigen inwoners behouden.”… “Ze zien in Tubbergen, Dinkelland en Losser de bui al hangen: de bouwers van windmolens en zonneparken halen de winsten binnen, terwijl de inwoners van Noordoost-Twente te maken krijgen met de lasten van het opwekken van duurzame energie.” En voorts “Alleen zo, denken ze, kunnen ze tegenwicht bieden aan de grote professionele energiebedrijven, die verantwoordelijk zijn voor de grote zonneparken en windmolens.“ 

bron: https://www.tubantia.nl/tubbergen/met-een-eigen-energiebedrijf-willen-gemeentes-in-noordoost-twente-grote-jongens-de-wind-uit-de-zeilen-nemen~a9e968ee/?fbclid=IwAR3yHmUAqSLsXTgojSy6Pl9tULr-LbsyFBvNL0ojuFHgFJpQ3B2o6WX2hvk