Buurthuizen

Stelling 28:
Buurthuizen mogen volledig betaald worden door de gemeenten

Forum voor Rechts vindt dat buurthuizen deels ook hun eigen broek moeten kunnen ophouden. In buurthuizen worden vaak activiteiten georganiseerd. Dat levert inkomsten op door bijvoorbeeld de geserveerde kopjes koffie en thee met gebak en dergelijke. Maar er kan en zal ook een vergoeding worden bedongen voor bijvoorbeeld het gebruik mogen maken van de locatie voor het geven van danslessen of muzieklessen. Ook kan er bijvoorbeeld wat reclame uitingen geplaatst worden en/of sponsorgelden worden gedoneerd.

Kortom buurthuizen hoeven niet volledig gefinancierd te worden door de gemeente Almelo. Buurthuizen roepen bij uitstek beelden op van creativiteit, betrokkenheid en saamhorigheid. Deze krachten kunnen worden gebundeld om gelden te verkrijgen.