De zorg, met Zorg

Stelling 29:
Om marktwerking in de zorg tegen te gaan moet de gemeente een eigen zorgorganisatie oprichten, ook als er daardoor minder keus in zorgaanbieders is

Forum voor Rechts vindt dat inwoners het recht moeten behouden vrijelijk een zorgorganisatie te kiezen die bij hun zorgbehoeften aansluit. Er wordt echter veel zorggeld misbruikt om de zakken van de eigenaren van zorgorganisaties te vullen.

Zorggelden behoren besteed te worden aan het bieden van kwalitatief goede zorg voor zorgbehoevenden.

De gemeente Almelo heeft de taak en morele plicht jegens de zorgbehoevende én alle inwoners van Almelo er strikt op toe te zien dat zorgorganisaties ook daadwerkelijk leveren waar zij voor betaald krijgen. Kortom dat zij voor ontvangen zorgvergoedingen gedegen en juiste zorg bieden.