Geld voor fietsverkeer

Stelling 4:
De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van het autoverkeer

In onze huidige maatschappij is een auto voor veel inwoners van Almelo noodzakelijk vervoer. Autoverkeer kan daarom niet achtergesteld worden aan fietsverkeer. Dat laat onverlet dat er momenteel veel wordt geïnvesteerd in kwalitatief goede en veilige fietspaden in heel Overijssel door de gemeente Almelo en de provincie Overijssel tezamen. Forum voor Rechts omarmt de ambitie van de gemeente Almelo en de Provincie Overijssel om in goede samenwerking snelle fietsroutes tussen de dorpskernen en steden te verbeteren en delen van de fietssnelweg F35 te realiseren. Goede onderlinge samenwerking is nodig omdat fietsverbindingen eigendom zijn van gemeenten, de provincie en het Rijk.

Goede fietsroutes in Almelo en de omliggende gemeenten stimuleert het lokale fietsen omdat het bijdraagt aan de bereikbaarheid, gezondheid, toerisme, recreatie, leefbaarheid. Snelle veilige fietsroutes en fietssnelwegen ontlasten daarmee het autoverkeer omdat hierdoor het fietsen binnen redelijke afstanden aantrekkelijker en toegankelijker wordt. Goed fietsverkeer stimuleert hierdoor gelijk ook goed autoverkeer.

Hierbij geldt wel. Ambities zijn mooi maar hier hangt ook een prijskaartje aan. Ambities moeten dus wel betaalbaar blijken te zijn voor de gemeente Almelo.

Mans Kapbaargtunnel in Almelo is een snelle route voor zowel fietsers als voor auto’s.