Grote windmolens

Stelling 19:
In het buitengebied van Almelo mogen grote windmolens geplaatst worden

Forum voor Rechts vindt windmolens en zonneparken enorme landschapsvervuiling. Windmolens vervuilen het beeld van de horizon en kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Dat zal leiden tot gezondheidsklachten voor mens en dier.

Almelo profileert zich als natuurrijke groene waterstad. Windmolens zijn gevaarlijk voor flora en fauna. Allerlei soorten dieren hebben last van windmolens zoals vissen, vogels, vleermuizen en bodemdieren.

Vogels kunnen overlijden of gewond raken doordat zij in botsing komen met wieken of de mast van de molen. Ook kunnen vogels maar ook vleermuizen geneigd zijn om de windparken te vermijden omdat ze die niet (meer) als hun ‘leefgebied’ herkennen of omdat ze schrikken van de bewegende wieken. Zij zien zich dan genoodzaakt uit te wijken naar andere gebieden.

De windmolens kunnen gevolgen hebben voor het onderwaterleven rondom wisselstroomkabels die vanuit de windturbineparken naar land gaan. Deze kabels hebben een elektromagnetisch veld.

Grote windmolens zijn een onaanvaardbare aantasting van het milieu, de natuur en het landschap en zeer dieronvriendelijk. De schadelijkheid voor de gezondheid op lange termijn is ook onbekend. Forum voor Rechts wil daarom een sterke tegenwind bieden tegen het plaatsen van windmolens in het buitengebied.

bron: https://windopzee.nl/onderwerpen/effect-op/natuur/?fbclid=IwAR0JJ37yskEg5a9Rsv3fQcJtRnokNCBvSyOWjR5YCiGCXGmPSfVI399WlFk