Maximumsnelheid 30 km/u

Stelling 5:
De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom moet overal naar 30 km/u

Forum voor Rechts vindt dit weer zo’n typisch voorbeeld van het doorslaan in verkeersmaatregelen. 30 kilometer zones dienen beperkt te blijven tot bepaalde gebieden waar het evident van toegevoegde waarde is, zoals bijvoorbeeld kindvriendelijke woonerven. Daar spelen kinderen op straat en daar moet de veiligheid van de kinderen dus voorop staan.

Forum voor Rechts vindt dat verkeersmaatregelen op basis van nuchter verstand moeten worden bepaald. Als er overal in de bebouwde kom nog maar 30 kilometer kan worden gereden duurt het veel te lang om van de ene locatie naar de andere locatie te komen. Dat leidt tot een onnodige belasting van inwoners en het verkeer in zijn geheel. Er zijn voldoende wegen waar er zonder gevaar harder dan 30 kilometer per uur gereden kan worden. Forum voor Rechts vindt een verlaging van de snelheid naar 30 kilometer per uur op een weg of gebied zonder gedegen redenen niet noodzakelijk.

Stationstraat. Overal in Almelo max 30 km is niet noodzakelijk en ondoenlijk.