Meer BOA’s op straat

Stelling 1:
De gemeente moet meer geld uitgeven aan extra BOA’s (ordehandhavers).

Forum voor Rechts heeft bij voorkeur meer blauw op straat. Dus goed opgeleide agenten. Agenten volgen een vierjarige politieopleiding. De boa daarentegen heeft een specifieke, afgebakende taak waarvoor hij/zij gericht kort wordt opgeleid.

De kennis en kunde die BOA’s in vergelijking met agenten bezitten is daarom minder groot en daarom hebben BOA’s uiteraard ook minder bevoegdheden dan agenten. Forum voor Rechts heeft om die reden liever meer volwaardige agenten op straat dan BOA’s.

Landelijk wordt er echter veel te weinig geld geïnvesteerd in voldoende agenten op straat en in de wijken. Boa’s zijn daarentegen direct in dienst van de gemeente.

Om toch de controle op straat te garanderen is Forum voor Rechts daarom voor meer geld uitgeven aan BOA’s. Door zelf meer BOA’s in dienst te nemen houdt de gemeente dus een vinger aan de pols in de orde handhaving in Almelo.

Dit wel onder de voorwaarde dat deze BOA’s niet worden ingezet om Almelose ondernemers en burgers te intimideren, om zich aan de Corona maatregelen te houden. Forum voor Rechts vindt dat deze mensenrechten schendende maatregelen al lang beëindigd hadden moeten worden. De BOA’s moeten worden ingezet voor daadwerkelijke overlast en orde handhaving, waar hardwerkende gezagsgetrouwe ondernemers en inwoners hinder en last van hebben.