Meer groen

Stelling 18:
Er moet meer openbaar groen komen in de stad Almelo, ook al moeten parkeerplaatsen hiervoor verdwijnen

De strijd tussen groen en beton zal Nederland gaan beheersen. Almelo profileert zich als groene en waterrijke stad. Voor deze doelstelling is het bewaken en het creëren van meer openbaar groen noodzakelijk. Er is echter bij Almeloers ook een grote behoefte aan een eigen plek. Daarvoor is het realiseren van meer woningen noodzakelijk. Een auto is in het hedendaagse maatschappelijk leven voor veel Almelose inwoners onontbeerlijk om naar hun werk te komen of om de kinderen van school te halen en dergelijke. Kortom naast de behoefte aan een eigen woning zal er behoefte zijn aan parkeerplaatsen in de buurt van de woning. Er zal dus telkens een goede afweging gemaakt moeten worden welke van de twee behoeften prevaleert.