Meer woningen

Stelling 7:
Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat het ten koste van het buitengebied

Forum voor Rechts vindt dat de gemeente Almelo zuinig moet omgegaan met de nog bestaande natuur en landbouw grond in het buitengebied van Almelo.

Forum voor Rechts vindt dat er in Almelo eerst gefocust moet worden op herbestemming van leegstaande gebouwen, zoals kantoor en winkelpanden en oude panden die afgebroken kunnen worden voordat er voor bewoning aan het buitengebied van Almelo mag worden getornd.

Ook dient er eerst in beeld gebracht te worden of de bovenetages van in gebruik zijnde winkelpanden niet leeg staan. Veel bovengedeelten van winkelpanden blijken leeg te staan omdat veel eigenaren een voordeur zonde vinden van hun etalage aangezicht.

Forum voor Rechts vindt dat voor dit soort futiliteiten niet het buitengebied mag worden opgeofferd. Forum voor Rechts vindt daarom dat de gemeente Almelo eerst in beeld zou moeten brengen of hiervan sprake is in Almelo en is dat dan het geval dan zou de gemeente Almelo hier steviger tegen kunnen optreden om leegstand boven winkels te bestrijden. “Schattingen voor heel Nederland variëren van 30- tot 70 duizend lege woningen boven winkels. Hoogleraar woningmarktbeleid Peter Boelhouwer (TU Delft) houdt het op enkele tienduizenden woningen. ‘Dat blijft de moeite waard om te ontsluiten.’” (Bron:https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/al-die-etages-boven-winkels-waarom-zijn-dat-geen-woningen~bdcbdfb6/ )

Forum voor Rechts is daarnaast een voorstander van zoveel mogelijk hoogbouw. Grond voor welke bestemming dan ook wordt steeds schaarser in Nederland. Door hoogbouw kun je veel woningen er bij bouwen met zo min mogelijk verlies aan grond.