Nauwer samenwerken

Stelling 17:
Almelo moet nauwer samenwerken met andere gemeenten in Twente, ook al gaat besluitvorming hierdoor langzamer

De afgelopen jaren zijn er veel berichten in de media gekomen waardoor de indruk wordt gewekt dat Almelo continu op ramkoers ligt met omringende gemeenten en haar verbonden maatschappelijke organisaties.

Het Almelose College verschuilt zich vrij vertaald achter “Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om voor de belangen van Almelo op te komen.” en van dat soort algemeenheden. Forum voor Rechts wil uiteraard ook dat de belangen van de Almelo worden bewaakt en realiseert zich ook dat de media smult van dit soort patstellingen.

Dat laat onverlet dat het telkens in de media verschijnen van berichten die een beeld scheppen van een gemeente die telkens:

  • Ruzie heeft met haar buurgemeenten én haar maatschappelijke organisaties;
  • In strijd leeft met haar eigen mede-aandeelhouders;
  • Juridische procedures voert.

Geen goede indruk wekt bij de inwoners van Almelo en geen goede sier in Twente maakt. Wellicht is het tijd dat Almelo de hand in eigen boezem steekt en na de verkiezingen wat dit betreft toch een andere koers vaart en een andere toon voert.
Zie ter raadpleging en verduidelijking over dit onderwerp:

https://www.tubantia.nl/almelo/gemeente-almelo-heeft-ruzie-met-iedereen-wat-is-er-aan-de-hand~a370e3d6/

https://www.tubantia.nl/almelo/hulde-voor-johan-coes-die-even-niets-moet-hebben-van-de-almelose-arrogantie~a8eef65f/

https://www.tubantia.nl/borne/borne-is-verbijsterd-over-gedrag-almelo-en-houdt-vurig-pleidooi-bij-provincie-het-is-nu-of-nooit-voor-vloedbeltverbinding~a67b95a0/

https://www.tubantia.nl/almelo/burenruzie-over-xl-businesspark-2-escaleert-overleg-afgezegd-nadat-almelose-wethouder-uithaalde-naar-wierdense-collega~a81ba9ce/

https://www.tubantia.nl/almelo/burenruzie-over-xl-businesspark-2-laait-hoog-op-almelose-wethouder-haalt-hard-uit-naar-collega-in-wierden~abed8573/

https://www.tubantia.nl/twenterand/twenterand-weigert-na-voortdurende-onenigheid-nieuwe-samenwerking-met-grillig-almelo-rond-soweco~aa38587b/

https://www.tubantia.nl/almelo/almelo-op-ramkoers-in-afvalstrijd-twence-probeert-wet-te-ontduiken~a5ac9810/

https://www.tubantia.nl/almelo/waarom-de-afvaloorlog-tussen-almelo-en-twence-blijft-woeden-maar-de-boel-toch-niet-ontploft~a44fc9fa/

https://www.tubantia.nl/almelo/na-twee-jaar-knallende-ruzies-gooien-toezichthouders-soweco-handdoek-in-de-ring~adf307ef/

https://www.tubantia.nl/almelo/rechtszaak-ondernemingsraad-soweco-versus-bestuur-dient-op-8-januari~a49bc0be/