No Farmer, No Food

Stelling 21:
De gemeente moet zich verzetten tegen de komst van een megastal bij Aadorp

Boeren moeten worden gekoesterd omdat boeren immens belangrijk zijn voor de voedselvoorziening. Voedselproductie is nodig om te kunnen voorzien in de voedselbehoefte. Boeren hebben grond en stallen nodig om hun boerenbedrijf te kunnen exploiteren. Boerengrond wordt steeds vaker door de overheid onteigend en boeren worden steeds vaker door de overheid gehinderd in hun bedrijfsvoering. Megastallen zijn door toedoen van schandalig overheidsbeleid onvermijdelijk geworden. Het belangrijkste is dat de dieren goed worden verzorgd en dat geldt ongeacht de grootte van de stal. Het is daarnaast de vraag of de gemeente Almelo zich een financiële aderlating van 1,2 miljoen euro kan veroorloven. “De firma Dekker heeft in een contract met de gemeente Almelo een terugkoopplicht van 1,2 miljoen euro afgesloten als het bedrijf zich niet verder kan ontwikkelen op de huidige locatie.” Bron: https://www.rtvoost.nl/nieuws/290711/Almelo-moet-zich-buigen-over-de-komst-van-een-megastal-voor-biggen-in-Aadorp “Maar Almelo móet wel, in zekere zin. Het plan afkeuren zou de gemeente meer dan een miljoen euro kosten.” Bron: https://www.tubantia.nl/almelo/stikstofcrisis-of-niet-almelo-werkt-mee-aan-megastal-met-16-000-varkens-bij-aadorp-anders-gaat-het-veel-geld-kosten~a52363c2/