Nog meer asielzoekers?

Stelling 30:
Almelo mag meer asielzoekers opvangen

Forum voor Rechts is tegen meer asielzoekersopvang in Almelo. Al jarenlang heeft de gemeente Almelo flink haar steentje bijgedragen in de opvang van asielzoekers.

Almelo moet kappen met het braafste jongetje van de klas te willen zijn. Almelo blijft maar aanbieden om asielzoekers op te vangen terwijl andere Twentse gemeente zich wijselijk stil houden! “Vierduizend extra opvangplekken heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op korte termijn nodig. Maar het dringende beroep dat de afgelopen maand op gemeenten werd gedaan lijkt in Twente nauwelijks gehoor te vinden. Alleen Almelo creëerde ruimte, de rest zei ‘nee’ of had geen geschikte plek.”

Genoeg is genoeg! Het wordt tijd dat we ons gaan richten op de grote problemen van de eigen inwoners. Zoals de grote armoede waar veel Almelose inwoners onder lijden.

Forum voor Rechts is dan ook erg blij dat Huize Alexandra wordt gesloopt, zodat hier in elk geval geen verdere opvang van asielzoekers meer kan plaatsvinden. Het was Forum voor Rechts een doorn in het oog dat de gemeente Almelo er toch weer voor koos om vrijwillig weer 250 (!) asielzoekers in Huize Alexandra op te vangen.

“Tot maart 2022 gebruiken we Huize Alexandra als tijdelijke opvanglocatie. De gemeente heeft daarna plannen voor sloop en herontwikkeling. Tot 1 juli 2021 werden in het pand alleenstaande minderjarige vreemdelingen opgevangen”

Bronnen:

https://www.coa.nl/nl/locatie/almelo-huize-alexandra-vriezenveenseweg

https://www.tubantia.nl/almelo/almelo-nam-vluchtelingen-op-de-rest-van-twente-houdt-zich-stil-maar-iedereen-moet-een-stapje-extra-doen~a19b935b/