Overlast veroorzaakt

Stelling 11:
Bij de toewijzing van sociale huurwoningen mag de gemeente mensen weigeren die eerder overlast hebben veroorzaakt

Forum van Rechts vindt dat bij de toewijzing van sociale huurwoningen mensen mogen worden geweigerd die eerder overlast hebben veroorzaakt. De goeden horen niet onder de kwaden te lijden. Als mensen eerder overlast hebben veroorzaakt behoort de mogelijkheid er te zijn om buurtbewoners tegen de overlastgevers te beschermen. Forum voor Rechts vindt dat zelfs een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Dat laat onverlet dat overlast ook vaak wordt veroorzaakt door verwarde personen die dus eigenlijk geestelijk ziek zijn en hiervoor medische hulp nodig hebben. Daarom dient in dit kader ook gekeken te worden naar snelle adequate hulpverlening waarbij goed wordt samengewerkt tussen woningcorporaties, de politie, gemeente en zorgorganisaties. Hierbij is een goede informatie-uitwisseling een noodzaak maar hier werpt de AVG wetgeving helaas een barrière op. Er zal dus tussen de betrokken instanties (woningcorporaties, politie, gemeente en zorgorganisaties) gekeken moeten worden hoe dit kan worden verbeterd.

“Hoewel woningcorporaties veel belang hechten aan de samenwerking met politie, gemeente en zorgorganisaties, verloopt het uitwisselen van gegevens over mensen met verward gedrag moeilijk. Eenvoudiger uitwisselen van gegevens van kwetsbare huurders met andere partijen zou kunnen helpen bij het aanpakken van de woonoverlast. Politie, gemeenten en ggz zijn sinds de invoering van de aangescherpte AVG echter terughoudender met het uitwisselen van gegevens, constateert Aedes. De organisatie pleit voor een betere samenwerking en informatie-uitwisseling met onder anderen zorgverleners. “Snel ingrijpen is in het belang van onze huurders en hun omgeving”, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder in de Volkskrant. “We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is. Zorginstanties laten nu steken vallen. (Bron: https://www.skipr.nl/nieuws/avg-staat-aanpak-woonoverlast-verwarde-personen-in-de-weg/)”