Tegenprestatie bijstand

Stelling 26:
De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving

Bij een tegenprestatie gaat het om onbetaalde en voor de samenleving nuttige activiteiten. Forum voor Rechts vindt dat als een bijstandsgerechtigde in staat is een tegenprestatie te leveren dit verplicht zou moeten worden. Zo kan er door de bijstandsgerechtigde relevante werkervaring worden opgedaan. Dat stimuleert een plek naar een betaalde arbeidsplaats. Participeren in de maatschappij voorkomt een sociaal isolement. Kortom het geeft levensvreugde.

Er dient bij het opleggen van zo’n verplichting goed gekeken te worden naar de privé situatie van de bijstandsgerechtigde. Bijstandsgerechtigden kunnen door omstandigheden niet in staat zijn om te werken. Iemand kan bijvoorbeeld lichamelijk helemaal geen tegenprestatie leveren. Of zit wel in de bijstand maar doet al vrijwilligerswerk.

Forum voor Rechts bereikt overigens ook geluiden dat het vanuit de zijde van de gemeente Almelo erg schort aan het begeleiden van inwoners naar een baan. Forum voor Rechts zal zich ook erop focussen dat de gemeente Almelo adequaat en efficiënt bijstandsgerechtigden helpt aan een baan te komen. Door gedegen die ondersteuning te bieden die de bijstandsgerechtigde nodig heeft.

Om een reactie van een bijstandsgerechtigde aan te halen.
“Wie mijn werkcoach is? Geen idee! Ik heb al tijden niemand van de gemeente Almelo gesproken en ik wil zo graag hulp bij het re-integreren.“