‘Vluchtelingen’ voorrang?

Stelling 10:
Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen voorrang krijgen op sociale huurwoningen

Forum voor Rechts is er volstrekt tegen dat statushouders in Almelo bij de zoektocht naar een sociale huurwoning voorrang krijgen.
Forum voor Rechts wil een huizenmarkt waar lokale inwoners voorrang hebben op een sociale huur- of koopwoning.
Om Almelose inwoners voorrang te geven op de woningmarkt moet in de huisvestingsverordening worden opgenomen dat bij een huisvestingsvergunning voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden die economische of maatschappelijk verbonden zijn aan de stad.  

Het is al sinds 2017 niet meer verplicht voor gemeenten om statushouders voorrang te geven op een sociale huurwoning. Forum voor Rechts vindt het de wereld op zijn kop als Almelose inwoners achtergesteld worden ten gunste van statushouders bij het toewijzen van sociale huurwoningen.