Zonnepanelen het dak op!

Stelling 20:
Er mogen zonnepanelen op weilanden worden geplaatst, ook al gaat dat ten koste van landbouwgrond

Forum voor Rechts verafschuwt de lelijke weilanden vol zonnepanelen.
Naast landschapsvervuiling van het mooie Twentse boerenlandschap wordt zo ook schaarse landbouwgrond onttrokken aan boeren en tuinders.

Op het XL businesspark staan immense betonnen gebouwen waarvan de daken kunnen worden aangewend voor het plaatsen van zonnepanelen.

Zonnepanelen horen op het dak. Niet in het weiland.